Điều trị bằng khí dung có lợi gì ?

1. Khí dung là gì? Khí dung là phương pháp sử dụng máy khuếch tán thuốc theo dạng sương mù, tác động vào hệ thống niêm mạc đường hô hấp […]

18/10/2022 Quản Trị Chuyên mục khác, Tin tức