Vi khuẩn HP là gì? Lây qua đường nào?

Nhiễm khuẩn HP được xem là loại nhiễm khuẩn phổ biến nhất trên thế giới chỉ sau vi khuẩn sâu răng. Loại nhiễm khuẩn này rất lặng lẽ nên khó […]

18/10/2022 Quản Trị Phòng khám đa khoa An Phước Sài Gòn, Tin tức