Hay hồi hộp, khó thở, đánh trống ngực có phải dấu hiệu của người bệnh tim ?

Hay hồi hộp, khó thở, đánh trống ngực tưởng chừng chỉ là những dấu hiệu thông thường khi cơ thể mệt mỏi hoặc làm việc nặng quá sức. Nhưng nếu […]

12/12/2022 Quản Trị Khoa nội, Tin tức