Chụp CT não có hại không ? Ý nghĩa của việc chụp hình ảnh CT não

Hình ảnh chụp CT não  phản ánh hình thái cấu trúc bên trong khu vực não bộ, cho phép bác sĩ tìm ra dấu hiệu bất thường như u, chảy máu […]

14/12/2022 Quản Trị Khoa nội, Tin tức