Cấp cứu (24/24): 0867 801 115 Chăm sóc khách hàng: 0867 715 115 Tổng đài hệ thống: 0901 668 115

Trần Xuân Liệu

Trần Xuân Liệu

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I

Trần Xuân Liệu

KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Xem thêm bác sĩ

x

Đăng ký lịch khám